Matka Boska Wojowniczka

MAtka Boska na białym koniu z uniesionym do góry mieczem, wg legendy pomogła Normanom pokonać Muzułmanów.