• zbiórka przed hotelem godz. 9:30;
  • przyjazd do Palermo;
  • wjazd na górę pielgrzyma, Monte Pellegrino do sanktuarium patronki Palermo św. Rozalii;
  • zjazd do miasta i zwiedzanie kurortu Mondello;
  • zwiedzanie pałacyku chińskiego;
  • powrót do hotelu.